Poh­ja­työt

Meil­lä on pit­kän lin­jan perin­teet raken­nus­ten poh­ja­töis­tä. Tar­vit­taes­sa  kaut­tam­me saa kaik­ki mate­ri­aa­lit sekä tar­vik­keet. Näin asia­kas sääs­tää aikaa ja rahaa.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin teh­dään yhdes­sä suun­ni­tel­mis­ta tot­ta!

0400 261 662