Ver­kon­ra­ken­nus

Säh­kö ja tie­to­lii­ken­ne ver­kon­ra­ken­nus sekä lin­jan pur­ku kuu­luu myös vank­kaan osaa­mis alu­ee­seem­me. Kalus­toa  kehi­te­tään jat­ku­vas­ti työn suju­vuu­den ja kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si. Teem­me myös ser­ti­fioi­dut kaa­pe­li jat­kot.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin teh­dään yhdes­sä suun­ni­tel­mis­ta tot­ta!

0400 261 662