Kone­vii­ka­rit Oy

toimisto@koneviikarit.fi
puh. 0400 261 790

PL 62 40321 JYVÄS­KY­LÄ
Käyn­tio­soi­te: Met­su­rin­tie 7 42100 JÄM­SÄ

Toimitusjohtaja - Ossi suuronen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja — Ossi suu­ro­nen

ossi.suuronen@koneviikarit.fi
0400 261 662

Verk­ko­las­ku­tus tie­dot

Y-tun­nus: 2755068–6

OVT-tun­nus: 003727550686

Välit­tä­jä­tun­nusOKO­Y­FIHH

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003727550686

Ope­raat­to­ri: OP-Poh­jo­la­ryh­mä

Ota yhteyt­tä

0400 261 662