Koti­ta­lous­vä­hen­nys vuon­na 2017

Voit saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen koto­na­si tai vapaa-ajan asun­nos­sa­si tee­te­tyis­tä perus­pa­ran­nuk­sis­ta tai remon­toin­neis­ta sekä kun­nos­tuk­sis­ta työn osuu­den osalta.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa tänä vuon­na vähen­tää 50 % arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta työ­no­suu­des­ta. Yhdes­sä koti­ta­lou­des­sa vähen­nyk­sen voi hyö­dyn­tää molem­mat puolisot.

Kone­vii­ka­rit Oy kuu­luu ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin jota edel­ly­te­tään yri­tyk­sel­tä jot­ta sen asiak­kaat voi­vat hyö­dyn­tää kotitalousvähennyksen.

0400 261 662